Cytat na dziś

Niedziela 26 Czerwca 2022 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus [Ga 5,1]

Poniedziałek 27 Czerwca 2022 r.

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!
[Mt 8,22]

Wtorek 28 Czerwca 2022 r.

Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość [Ps 5,5]

Środa 29 Czerwca 2022 r.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach [Ps 34,2]

Czwartek 30 Czerwca 2022 r.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę [Ps 19,8]

Piątek 1 Lipca 2022 r.

Oto nadejdą dni – mówi Pan Bóg – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich [Am 8,11]

Sobota 2 Lipca 2022 r.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie [Mt 9,16]