Cytat na dziś

Niedziela 10 Lipca 2022 r.

On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych [Kol 1,18]

Poniedziałek 11 Lipca 2022 r.

Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy [Mt 19,29]

Wtorek 12 Lipca 2022 r.

Uważaj, bądź spokojny, nie bój się! [Iz 7,4]

Środa 13 Lipca 2022 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom [Mt 11,25]

Czwartek 14 Lipca 2022 r.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego [Iz 26,7]

Piątek 15 Lipca 2022 r.

Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie jak namiot pasterski Jak tkacz zwinąłem me życie, a Pan jego nić przeciął [Iz 38,12]

Sobota 16 Lipca 2022 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! [Mi 2,1]