Cytat na dziś

Niedziela 24 Lipca 2022 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone [Łk 11,9]

Poniedziałek 25 Lipca 2022 r.

Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą [Mt 20,26]

Wtorek 26 Lipca 2022 r.

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą [Mt 13,16]

Środa 27 Lipca 2022 r.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli [Mt 13,44]

Czwartek 28 Lipca 2022 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku
[Jr 18,6]

Piątek 29 Lipca 2022 r.

Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała [1J 4,12]

Sobota 30 Lipca 2022 r.

Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego [Jr 26,13]