Cytat na dziś

Niedziela 31 Lipca 2022 r.

Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? [Koh 2,22]

Poniedziałek 1 Sierpnia 2022 r.

Słuchaj, Chananiaszu! Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu narodowi żywić zwodniczą nadzieję [Jr 28,15]

Wtorek 2 Sierpnia 2022 r.

O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze [Mt 14,25]

Środa 3 Sierpnia 2022 r.

Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! [Mt 15,22]

Czwartek 4 Sierpnia 2022 r.

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem [Jr 31,33]

Piątek 5 Sierpnia 2022 r.

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje [Mt 16,24]

Sobota 6 Sierpnia 2022 r.

Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy [...] , ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości [2P 1,16]