Cytat na dziś

Niedziela 28 Sierpnia 2022 r.

Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana [Syr 3,18]

Poniedziałek 29 Sierpnia 2022 r.

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę
[Jr 1,17]

Wtorek 30 Sierpnia 2022 r.

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje [1 Kor 2,14]

Środa 31 Sierpnia 2022 r.

Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? [1Kor 3, 3]

Czwartek 1 Września 2022 r.

Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga [1 Kor 3,19]

Piątek 2 Września 2022 r.

nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc [1Kor 4,5]

Sobota 3 Września 2022 r.

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? [1Kor 4,7]