Cytat na dziś

Niedziela 2 Października 2022 r.

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności [Ha 2,4]

Poniedziałek 3 Października 2022 r.

Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową [Ga 1,7]

Wtorek 4 Października 2022 r.

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona [Łk 10,42]

Środa 5 Października 2022 r.

Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini [Łk 11,4]

Czwartek 6 Października 2022 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone [Łk 11,9]

Piątek 7 Października 2022 r.

Na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez Prawo, ciąży przekleństwo [G1 3,10]

Sobota 8 Października 2022 r.

On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają» [Łk 11,28]