Cytat na dziś

Niedziela 9 Października 2022 r.

Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy [2 Tm 2,11]

Poniedziałek 10 Października 2022 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
[Ga 5,1]

Wtorek 11 Października 2022 r.

W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość [Ga 5,6]

Środa 12 Października 2022 r.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie [Ga 5,22-23]

Czwartek 13 Października 2022 r.

W Nim (Chrystusie) bowiem wybrał nas (Bóg) przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem [Ef 1,4]

Piątek 14 Października 2022 r.

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli [Łk 12,7]

Sobota 15 Października 2022 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych [Łk 12,12]