Cytat na dziś

Niedziela 11 Września 2022 r.

Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [1 Tm 1,17]

Poniedziałek 12 Września 2022 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie [1 Kor 11,26]

Wtorek 13 Września 2022 r.

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami [1 Kor 12,14.27]

Środa 14 Września 2022 r.

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony [J 3,17]

Czwartek 15 Września 2022 r.

[Chrystus] chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał [Hbr 5,6]

Piątek 16 Września 2022 r.

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania [1 Kor 15,19]

Sobota 17 Września 2022 r.

Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego [1 Kor 15,49]