Cytat na dziś

Niedziela 17 Lipca 2022 r.

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona [Łk 10,42]

Poniedziałek 18 Lipca 2022 r.

Ludu mój, cóż ci uczyniłem? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi![Mi 6,3]

Wtorek 19 Lipca 2022 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką [Mt 12,50]

Środa 20 Lipca 2022 r.

Byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził [Jr 1,10]

Czwartek 21 Lipca 2022 r.

Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody [Jr 2,13]

Piątek 22 Lipca 2022 r.

Widziałam Pana i to mi powiedział [J 20,18]

Sobota 23 Lipca 2022 r.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus [Ga 2,20]