Cytat na dziś

Niedziela 5 Czerwca 2022 r.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» [Rz 8,15]

Poniedziałek 6 Czerwca 2022 r.

Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę [Rdz 3,15]

Wtorek 7 Czerwca 2022 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [Mt 5,13]

Środa 8 Czerwca 2022 r.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim [Mt 5,19]

Czwartek 9 Czerwca 2022 r.

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich [J 17,26]

Piątek 10 Czerwca 2022 r.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie [Mt 5,29]

Sobota 11 Czerwca 2022 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie [Mt 10,7]