Cytat na dziś

Niedziela 12 Czerwca 2022 r.

Nadzieja zawieść nie może
[Rz 5,5]

Poniedziałek 13 Czerwca 2022 r.

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie [Mt 5,42]

Wtorek 14 Czerwca 2022 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują [Mt 5,44]

Środa 15 Czerwca 2022 r.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa [Mt 6,3]

Czwartek 16 Czerwca 2022 r.

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie [1 Kor 11,26]

Piątek 17 Czerwca 2022 r.

Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! [Mt 6,23]

Sobota 18 Czerwca 2022 r.

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy [Mt 6,34]