Słowa najważniejsze

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Czwartek 16 czerwca 2022

Rozważania
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa »
Chrystus Pan karmi nas swoim Ciałem. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - Boże Ciało »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Być dobrym jak chleb »
Pięć propozycji świątecznej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Chleb z nieba »
Garść uwag do czytań na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Chleb, który daje życie »
Wiara w Jezusa nie może ograniczać się do bezrefleksyjnego trwania w pewnej religijnej tradycji.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.