Słowa najważniejsze

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 5 czerwca 2022

Rozważania
Zesłanie Ducha Świętego »
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych
Propozycje śpiewów - Zesłanie Ducha Świętego »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Wigilia Zesłania Ducha Świętego »
Zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego przekład rozszerzonej Wigilii Zesłania Ducha Świętego.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
W szkole Ducha Świętego »
Propozycje świątecznej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Duch Paraklet darzy nas synowską bliskością z Ojcem i Synem »
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C (Dz 2,1–11; Rz 8,8–17; J 14,15–16.23b–26)
Reformować czy ożywiać? »
Garść uwag do czytań na wigilię Zesłania Ducha Świętego z cyklu „Biblijne konteksty”.
Czy chrześcijanin jest niebem? »
Garść uwag do czytań na niedzielę Zesłania Ducha Świętego, rok C z cyklu „Biblijne konteksty”
Spec poukłada. Wideokomentarz »
Niedziela Zesłania Ducha Świętego... To nie powinno zaskakiwać: jak zwykle Bóg objawia kim jest nie przez deklaracje, ale przez swoje działanie.
Mieszkania Boga. Wideokomentarz »
Ten dom musi promieniować Bogiem...
W mocy Ducha »
Garść uwag do czytań na niedzielę Zesłania Ducha Świętego (w nowym lekcjonarzu roku A) z cyklu „Biblijne konteksty”.
Step staje się kwitnącym ogrodem. Wideokomentarz »
Bez działania Ducha Świętego nasze działanie niewiele da. Za to kiedy On działa....
Współpraca jest niezbędna. Wideokomentarz »
Niedziela Zesłania Ducha Świętego... Kciuk jest ważny. Ale sam jeden niewiele może zrobić.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.