Słowa Najważniejsze

Środa 17 maja 2023

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

17.05.2023 00:00 GN 19/2023 Otwarte

Co znaczy słuchać natchnień Ducha Świętego?

J 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.   
J 16,13

Ewangelia z komentarzem. Co znaczy słuchać natchnień Ducha Świętego?
Gość Niedzielny

Co znaczy słuchać natchnień Ducha Świętego? Znaczy: być posłusznym Słowu i stąd czerpać wszystkie owoce – cnoty Ducha. Być posłusznym wzorem Ducha, który jest wierny raz wypowiedzianemu Słowu, Ducha, który „nie mówi od siebie”, ale przypomina uczniom wszystko, co Słowo wypowiedziało. Ten właśnie wzór naśladują Janowe listy, w których autor nazywa siebie po prostu „starszym”, natomiast jego przeciwnik to preagon – „wybiegający zbytnio naprzód”, co czyni kosztem trwania w nauce Chrystusa (2 J 1,9). Czwarta Ewangelia – jak i całość pism Janowych – nie chce być niczym innym jak tylko aktem przypomnienia, i w tym sensie jest na wskroś Ewangelią Ducha.