Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 15 maja 2023

Czytania »

15.05.2023 00:00 GN 19/2023 Otwarte

Jezus nie obiecywał łatwego życia

J 15, 26 – 16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.   
J 16,1

Ewangelia z komentarzem. Jezus nie obiecywał łatwego życia
Gość Niedzielny

Jezus nie obiecywał swoim uczniom łatwego życia. Wręcz przeciwnie: zapowiedział wyłączenie ze wspólnoty i nienawiść wobec nich tak wielką, że gotową nawet zabijać. Na to właśnie decyduje się ten, kto chce być konsekwentnym w wyborze zostania Jego uczniem. W sumie także dziś. Bo choć nie z synagogi nas się wyklucza, to przecież nieraz próbuje się odbierać prawa obywatelskie, nakazując żyć wedle nieewangelicznych reguł. I choć nie zabija się nas – przynajmniej nie w naszym kręgu kulturowym – to przecież na porządku dziennym jest oskarżanie o najgorsze i branie w obronę tych, którzy na różne ataki wobec nas sobie pozwalali. Bo niby nam się należy... Czy jestem gotów to przyjąć? Czy raczej, jak wielu już, zdradzę Jezusa?