Słowa Najważniejsze

Piątek 9 czerwca 2023

Czytania »

Konfrontacja wiedzy: Boga o sobie i człowieka o Bogu

Mk 12, 35-37

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:

„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.

Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Jezus zapytał…    
Mk 12,35

Ewangelia z komentarzem. Konfrontacja wiedzy: Boga o sobie i człowieka o Bogu
Gość Niedzielny

 

Konfrontacja wiedzy: Boga o sobie i człowieka o Bogu. Przekonania nie do zbicia, oparte na przekazie środowiska, ale czy na pewno osadzone we wnikliwym słuchaniu Boga/czytaniu Jego słowa? Ujmuje logika myślenia zaproponowana przez Jezusa: skoro Dawid nazywa Mesjasza Panem, to nie jest On synem tego króla, nawet jeśli uczeni w Piśmie tak twierdzą. Forma pytania sugeruje: sprawdź, czy na pewno dobrze rozumiesz, czy łączysz informacje. W Bogu nie ma sprzeczności, podobnie jest ona nieobecna w Biblii. Przyjmowanie z wiarą nie oznacza wykluczenia logicznego myślenia i wnikliwej uwagi. Są one wręcz konieczne, aby nie okazało się w przyszłości, że opierając się na własnych teoriach, stworzyliśmy sobie fałszywy obraz Boga.