Słowa Najważniejsze

Wtorek 23 maja 2023

Czytania »

23.05.2023 00:00 GN 20/2023 Otwarte

Odpowiedzialność za słowa

J 17, 1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Słowa (…) które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli.       
J 17,8

Ewangelia z komentarzem. Odpowiedzialność za słowa
Gość Niedzielny

Wiele razy, kiedy bywałam na krakowskich „dwunastkach”, czyli niedzielnych Mszach św. odprawianych przez o. J.A. Kłoczowskiego OP, słyszałam, że chrześcijaństwo to przede wszystkim religia Słowa. Jako chrześcijanie czerpiemy siłę, wiedzę i mądrość ze słowa Boga. Nasze słowo powinno być więc wypowiadane z rozwagą, a przede wszystkim z miłością. Słuchanie słowa Bożego zobowiązuje nas do dawania codziennego świadectwa i budowania świata zgodnie z tym, o czym mówi Ewangelia. Każde nasze dobre słowo jest świadectwem wiary. Każde nasze złe słowo, szczególnie takie, które rani, jest antyświadectwem. Jeżeli przez słowo poznaliśmy Boga, powinniśmy codziennie słowem rozpalać w innych nadzieję, wiarę i miłość.