Słowa Najważniejsze

Piątek 27 stycznia 2023

Czytania »

s. Joanna Nowińska

|

27.01.2023 00:00 GN 3/2023 Otwarte

Królestwo Boga to nie państwo

Mk 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Czy śpi, czy czuwa, nasienie kiełkuje i rośnie.
Mk 4,27

Ewangelia z komentarzem. Królestwo Boga to nie państwo
Gość Niedzielny

Królestwo Boga to nie państwo, lecz fakt panowania JHWH. Nie jest on uznaniowy. Bóg pozostaje władcą wszechświata bez względu na mniej lub bardziej uroczystą proklamację w jakiejś części kosmosu. I to Jego królowanie wyraża się w działaniach posiadających własną, stałą dynamikę oraz kierunek, którym jest wyzwolenie, dobro, miłość i bliskość z Nim. W przestrzeni życia człowieka poddane jest ofiarowanej mu wolności. Każdy sam wprowadza Boga jako Pana do swojej codziennej egzystencji. Wtedy można zobaczyć Jego bezgraniczną hojność i moc. I wtedy też zostaje uruchomiony w człowieku ogromny potencjał służby, daru, miłości oraz tworzenia wspólnoty z innymi.

Przeczytaj Czytania na każdy dzień