Słowa Najważniejsze

Piątek 20 stycznia 2023

Czytania »

s. Joanna Nowińska

|

20.01.2023 00:00 GN 2/2023 Otwarte

Jak Jezus wybiera tych, których sam chce?

Mk 3, 13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Ustanowił Dwunastu,  aby byli z Nim.
Mk 3,14

Ewangelia z komentarzem. Jak Jezus wybiera tych, których sam chce?
Gość Niedzielny

Bardzo istotna sekwencja celów, dla jakich Jezus wybiera tych, których sam chce. Pierwszy to przebywanie z Nim. Tylko dzięki temu: przez obserwację, zasłuchanie, rozmowę, uczestnictwo w Jego działaniach, będą w stanie poznawać Jego sposób myślenia. I nie ma być to akcydentalne, ale – jak wskazuje forma gramatyczna w tekście oryginalnym – stale realizowane. Dopiero wtedy istnieje możliwość posłania do głoszenia o Bogu, a następnie posiadanie mocy wypędzania złych duchów. Treścią przekazu jest przecież sposób funkcjonowania Boga – jak więc mówić o Nim, nie przebywając z Nim? A clou siły zwyciężającej zło jest dopuszczenie do działania Jezusa, bo tylko On je pokona.

Przeczytaj Czytania na każdy dzień