Słowa Najważniejsze

Wtorek 3 stycznia 2023

Czytania »

Judyta Syrek

|

03.01.2023 00:00 GN 51-52/2022 Otwarte

Jedność od początku świata

J 1, 29-34

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Ten (...), który chrzci Duchem Świętym…
J 1,33

Ewangelia z komentarzem. Zaraz po święcie - męczeństwo. Dlaczego tak szybko?
Gość Niedzielny

Papież Benedykt XVI w tryptyku „Jezus z Nazaretu” opowiada historię zbawienia w kontekście Starego i Nowego Testamentu. Wskazuje Jana Chrzciciela jako tego, który wprowadza jedność między Starym i Nowym Testamentem. Otwiera drogę do Nowego Przymierza, w którym, jak zaświadcza dzisiaj Jan, wszystko dokonuje się w jedności Trójcy Świętej. Jedność ta trwa nieprzerwanie od początku świata. Spróbujmy zatrzymać się wraz z Janem Chrzcicielem na tajemnicy Trójcy Świętej. Ona nie tylko odkrywa, jaki jest Bóg, kim jest Syn Boży i jak działa Duch Święty, ale pokazuje, jak żyć w jedności z tym, który pochodzi od Boga, jak odkrywać dobro i prawdę, jak kochać i jak odnosić się do siebie wzajemnie. To tajemnica na ten czas, w którym potrzebujemy jedności i pokoju.