Słowa Najważniejsze

Wtorek 10 stycznia 2023

Czytania »

Judyta Syrek

|

10.01.2023 00:00 GN 1/2023 Otwarte

Złe duchy rozpoznają w Jezusie Boga

Mk 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Wiem, kto jesteś: Święty Boży.
Mk 1,24

Ewangelia z komentarzem. Złe duchy rozpoznają w Jezusie Boga
Gość Niedzielny

Mocny fragment Ewangelii o wypędzaniu złych duchów z człowieka opętanego. Duchy te rozpoznają w Jezusie Boga. Wiedzą, kim jest. Spostrzegają Jego moc i Jego świętość. Drżą przed Bogiem i Synem Bożym. Ta moc jest z nami. Każdy z nas jest otoczony miłością Boga, czyli Jego mocą. Jeżeli codziennie będziemy przyzywali imienia Jezus, zło nie wyrządzi nam krzywdy. Nie będzie nas mogło dotknąć. Jego imię zwycięża wszelki lęk, wszelkie pokusy i uwalnia od zła.