Cytat na dziś

Niedziela 22 Stycznia 2023 r.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło [Mt 4,16]

Poniedziałek 23 Stycznia 2023 r.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy [Ps 98,5]

Wtorek 24 Stycznia 2023 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką [Mk 3,35]

Środa 25 Stycznia 2023 r.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony [Mk 16,15-16]

Czwartek 26 Stycznia 2023 r.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie [Łk 10,3-4]

Piątek 27 Stycznia 2023 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak [Mk 4,26-27]

Sobota 28 Stycznia 2023 r.

On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza [Mk 4,39]