Cytat na dziś

Niedziela 15 Stycznia 2023 r.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata [J 1,29]

Poniedziałek 16 Stycznia 2023 r.

Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? [Mk 2,19]

Wtorek 17 Stycznia 2023 r.

Z całego serca będę chwalił Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu [Ps 111,1]

Środa 18 Stycznia 2023 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? [Mk 3,4]

Czwartek 19 Stycznia 2023 r.

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć [Mk 3,7]

Piątek 20 Stycznia 2023 r.

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy
[Mk 3,14]

Sobota 21 Stycznia 2023 r.

Bóg króluje nad narodami,  Bóg zasiada na swym świętym tronie [Ps 47,9]