Cytat na dziś

Niedziela 8 Stycznia 2023 r.

Bóg naprawdę nie ma względu na osoby [Dz 10,34]

Poniedziałek 9 Stycznia 2023 r.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! [Mk 1,15]

Wtorek 10 Stycznia 2023 r.

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? [Ps 8,2]

Środa 11 Stycznia 2023 r.

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały [Mk 1,34]

Czwartek 12 Stycznia 2023 r.

Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony»
[Mk 1,41]

Piątek 13 Stycznia 2023 r.

Niech nie będą jak ich ojcowie pokoleniem opornych buntowników [Ps 78,8]

Sobota 14 Stycznia 2023 r.

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim [Mk 2,14]