Słowa najważniejsze

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 8 stycznia 2023

Rozważania
Niedziela Chrztu Pańskiego »
Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - Chrzest Pański »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Świadectwo wiary »
Sześć propozycji świątecznej homilii. Także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Świat tęskni za pełnią życia »
Święto Chrztu Pańskiego, rok A (Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mt 3,13–17).
Zaczyna się dziać »
Garść uwag do czytań na Niedzielę Chrztu Pańskiego rok A z cyklu „Biblijne konteksty”.
W duchu łagodności. Wideokomentarz »
Jezus objawił się jako ktoś dobry i łagodny. Czy chcemy być do Niego podobni?
Ruszajmy! Biblijny wideokomentarz »
Niedziela Chrztu Pańskiego roku A... Bóg zapowiedział i Bóg wypełnił. Choć minąć musiało kilkaset lat.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.