Słowa najważniejsze

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 29 stycznia 2023

Rozważania
IV Niedziela Zwykła »
Pokora drogą do osiągnięcia Błogosławieństwa Bożego. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Podążać drogą błogosławieństw »
Pięć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Szczęśliwe popychadła »
Garść uwag do czytań IV niedzieli zwykłej roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Bez zbytniego kalkulowania. Wideokomentarz »
Bóg ma upodobanie w tym co słabe, niewiele znaczące, zmarginalizowane.... Dlaczego?
Na ścieżkach błogosławieństw »
Jezus nie mówi przecież „bądź ubogi w duchu”, „bądź smutny”, „bądź miłosierny”. Mówi „błogosławieni ubodzy w duchu, bo”, „błogosławieni smutni, bo”, „błogosławieni miłosierni, bo”.
Od słowa do Słowa. 4 niedziela zwykła A »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.