Słowa najważniejsze

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 22 stycznia 2023

Rozważania
III Niedziela Zwykła »
Królestwo Boże przyszło przez Chrystusa. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Heroldowie Słowa! »
"Oznajmiamy wam to, co widzieliśmy" (1J 1,3). Modlitwa powszechna i uroczyste błogosławieństwo na Niedzielę Słowa Bożego.
Propozycje śpiewów - III Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
III NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Żyć w świetle »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Zanurzenie w Chrystusie »
3. Niedziela Zwykła, rok A (Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13.17; Mt 4,12–23).
Dobra nowina dla upokorzonych »
Garść uwag do czytań na III niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Naprawdę Dobra Nowina! »
Nie kolejny ciężar, obowiązek, uciemiężenie. Nie spór. To Dobra Nowina o zbawieniu. To radość, szczęście i pokój.
Ostatni pierwszymi. Wideokomentarz »
III niedziela roku A... Z racji pochodzenia pogardzani stali się pierwszymi adresatami Dobrej Nowiny.
Od słowa do Słowa. 3 niedziela zwykła A »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.