Słowa najważniejsze

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Niedziela 5 lutego 2023

Rozważania
V Niedziela Zwykła »
Chrześcijanin światłością świata i solą ziemi. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - V Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
V NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Wierni konstytucji chrześcijaństwa »
Pięć propozycji niedzielnej homilii. Także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Nie stawać się, ale być »
Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy! 5. Niedziela Zwykła, rok A (Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16)
My, sól i światło »
Garść uwag do czytań na V niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Pomóż Bogu zmienić świat. Wideokomentarz »
V niedziela zwykła... To przypomnienie prawdy o naszym powołaniu. Jesteśmy, by być inni, lepsi niż ten świat.
Radykalnie inni. Wideokomentarz »
Sól nie traci smaku. Chrześcijanie, jeśli nie różnią się od otaczającego ich świata - owszem.
Od słowa do Słowa. 5 niedziela zwykła A »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.