Cytat na dziś

Niedziela 26 Lutego 2023 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4)

Poniedziałek 27 Lutego 2023 r.

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2)

Wtorek 28 Lutego 2023 r.

Jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień (Mt 6,15)

Środa 1 Marca 2023 r.

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej (Jon 3,10)

Czwartek 2 Marca 2023 r.

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków (Mt 7,12)

Piątek 3 Marca 2023 r.

Jeśli (...) przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim (Mt 5,23-24)

Sobota 4 Marca 2023 r.

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego (Flp 3,8)