Cytat na dziś

Niedziela 19 Lutego 2023 r.

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie [Mt 5,42]

Poniedziałek 20 Lutego 2023 r.

Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». [Mk 9,23]

Wtorek 21 Lutego 2023 r.

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich [Mk 9,35]

Środa 22 Lutego 2023 r.

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem (Jl 2,12)

Czwartek 23 Lutego 2023 r.

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście (Pwt 30,15)

Piątek 24 Lutego 2023 r.

Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać (Iz 58,6)

Sobota 25 Lutego 2023 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników (Łk 5,31-32)