Słowa Najważniejsze

Środa 1 listopada 2023

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

01.11.2023 00:00 GN 43/2023 Otwarte

Tak przy nas czuwaj: wróć nas Bogu całych

Mt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Błogosławieni ubodzy, cisi, czystego serca… Mt 5,1-12a

Ewangelia z komentarzem. Tak przy nas czuwaj: wróć nas Bogu całych
Gość Niedzielny

Święta Tereso, Siostro, Przyjaciółko,

Pomóż nam pisać żółty zeszyt mały.

I tak jak jesteś Jemu wierną córką,

Tak przy nas czuwaj: wróć nas Bogu całych.

 

Tak się podoba Panu twa nadzieja,

Wszystko, co proste, czyste i pokorne.

I do Jezusa oczy twe się śmieją.

Niech nas prowadzi twoje serce hojne.

 

Święta Tereso, Patronko miłości,

Usiądź za stołem, dobra Siostro

– z nami.

Spełń swe marzenia: wyrwij nas

z ciemności

I mknij ku niebu windą

z grzesznikami.