Licząc na wsparcie

Michał Garbacz, Ryszard Kaczmarek, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Katowice

|

Czas odwagi

publikacja 16.08.2019 20:00

Twórcy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW GŚ) zamierzali powtórzyć scenariusz zakończonego sukcesem powstania wielkopolskiego. Fakty dokonane miały zmusić wielkie mocarstwa do zaakceptowania przyłączenia Śląska do Polski.

Powstańcy śląscy w 1919 r. walczyli w różnych mundurach: m.in. niemieckich  i Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Powstańcy śląscy w 1919 r. walczyli w różnych mundurach: m.in. niemieckich i Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.
nac

Ostatecznie jednak do walk wiosną 1919 r. nie doszło, ponieważ sytuacja polityczna i militarna na Górnym Śląsku była nieporównywalna do tej w Wielkopolsce. POW GŚ była znacznie słabsza od wojskowych oddziałów niemieckich i brakowało jej uzbrojenia. Nie udało się stworzyć dużej formacji wojskowej, takiej, jaką w Poznaniu stała się Armia Wielkopolska. Wojsko niemieckie wiosną 1919 r. na wschodzie już otrząsnęło się z załamania po klęsce w I wojnie światowej i rewolucji. Oddziały stacjonujące na Górnym Śląsku (regularna 117. Dywizja Piechoty działająca formalnie jako Straż Graniczna – Grenzschutz) były już przygotowane do ewentualnego stłumienia polskiego powstania.

W cieniu wielkiej polityki

Plany akcji wojskowej, przygotowywane w polskim sztabie powstańczym wiosną 1919 r., zdeterminowały przebieg I powstania śląskiego. Podstawowym warunkiem wszczęcia walk przez POW GŚ było założenie, że po wybuchu konfliktu na teren Górnego Śląska wkroczą regularne oddziały Wojska Polskiego. Oficjalnie w celu zapewnienia ochrony polskiej ludności cywilnej i powstrzymania represji niemieckich, praktycznie dla zabezpieczenia polskich interesów do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia dyplomatycznego. Nadzieję dla sukcesu takiej akcji pokładano wówczas przede wszystkim w oddziałach armii pod dowództwem gen. Józefa Hallera (Armii Polskiej we Francji), wracającej do kraju z frontu zachodniego. Na teren walk miał także wkroczyć w mundurach Wojska Polskiego pułk bytomski sformowany z uciekinierów z Górnego Śląska.

Ponadto w numerze: