Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Nagroda Ratzingera dla ks. prof. Chrostowskiego

Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca, prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera.

Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera - papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody, kard. Camillo Ruiniego, ma ona mieć znaczenie naukowego Nobla.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski urodził się 1 lutego 1951 r. w miejscowości Chrostowo k. Ostrołęki. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego św. Augustyna w Warszawie. W 1968 r. wstąpił do seminarium duchownego w Łomży. W 1969 r. rozpoczął studia jako świecki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. We wrześniu 1970 r. rozpoczął naukę w seminarium duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1976 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

W latach 1976-1978 był wikariuszem w parafii w Ząbkach. W latach 1978-1983 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w równocześnie na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (1979-1980). W 1981 r. uzyskał w Rzymie licencjat nauk biblijnych. Od 1983 r. pracował jako wikariusz we parafiach warszawskich. Od 2003 r. ks. prof. Chrostowski jest rezydentem w parafii św. Jakuba w Warszawie.

W 1986 r. obronił pracę doktorską "Interpretacja dziejów Izraela w Ez 16,20 oraz 23, również jego reinterpretacja w Septuagincie oraz w Targumie". Promotorem pracy był bp prof. Henryk Muszyński.

W 1987 r. ks. prof. Chrostowski został wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej. 30 września 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk teologicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory". W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a od 2005 r. jest profesorem zwyczajnym nauk teologicznych.

Od 1987 r. jest wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej a od 1999 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 r. stanął na czele Instytutu Nauk Biblijnych. Od 1996 jest kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu, a od 1994  kierownikiem Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego. W 2009 tworzy i kieruje specjalnością Turystyka Krajów Biblijnych na Wydziale Teologicznym UKSW.

W latach 1999-2002 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. nauczania i studenckich. W latach 2001-2010 był też wykładowcą i kierownikiem Katedry Biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Warszawskim (1996-1999) oraz w Instytucie Kultury Religijnej im. św. Tomasza z Akwinu w Kijowie, Ukraina (2003) i Wyższej Szkole Nauk Religijnych w Rydze na Łotwie (2012/2013).

Ks. prof. Chrostowski jest promotorem 91 prac magisterskich i magistersko-licencjackich oraz 14 rozpraw doktorskich. Jak dotychczas uczestniczył jako recenzent w 31 przewodach habilitacyjnych i 15 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.

Do głównych obszarów badawczych ks. prof. Chrostowskiego należą: pionierska teza o istnieniu prężnej i owocnej diaspory Izraelitów w Asyrii (VIII-VI w. przed Chr.); natura i natchnienie Septuaginty jako Biblii Greckiej; piśmiennictwo targumiczne jako Biblia Aramejska; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła; problematyka dialogu chrześcijańsko-judaistycznego ze szczególnym uwypukleniem opracowania katolickiej teologii judaizmu oraz problematyka relacji polsko-żydowskich.

Od 1990 r. ks. prof. Chrostowski jest redaktorem naczelnym kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica", a od 1996 redaktorem naczelnym „Maqom. Biuletynu Informacyjnego Instytutu/Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego”. Ponadto w latach 2003-2013 był redaktorem naczelnym rocznika „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich”.

« 1 2 3 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy