Nagroda Ratzingera dla ks. prof. Chrostowskiego

Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca, prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera.

Od dziesiątków lat ks. prof. Chrostowski jest zaangażowany w dialog międzyreligijny. Był m. in. członkiem Komitetu Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem (1996-2006), w latach 1994-1996 jego wiceprzewodniczącym, a w latach 1990-1997 współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 1990-2000 był także członkiem Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a od 1991 r. jest członkiem Rady Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W latach 1996-2012 był też konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego. Przez wiele lat (1998-2005) był autorem materiałów homiletycznych na doroczny Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

W ramach działalności jako biblisty ks. prof. Chrostowski pracował w licznych gremiach. Był wiceprezesem Sekcji Biblijnej Konferencji Episkopatu Polski (1998-2003, przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2003-2013). Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski był ekspertem na XII Zwyczajnym Synodzie Biskupów „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” (2008). Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk, a od 2011 należy do Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. prof. Chrostowski jest organizatorem licznych sympozjów i konferencji. W latach 1989-2008 był organizatorem (ATK/UKSW/ChAT/UMK) osiemnastu dorocznych sympozjów naukowych z cyklu "Kościół a Żydzi i judaizm” a od 2008 dorocznych konferencji naukowych na UKSW pod hasłem: „Interpretacja Pisma Świętego w Kościele”. Od 1986 systematyczne prowadzi konferencje biblijne w Parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w których uczestniczy ponad 500 osób. W sumie wygłosił ponad 1200 prelekcji, wykładów i konferencji w Polsce i za granicą.

Ks. prof. Chrostowski znany jest też ze swej filatelistycznej pasji. Posiada imponujące zbiory : "Jan Paweł II” oraz "Stary Testament”. Od 2000 jest członkiem Polskiej Akademii Filatelistyki. Miał liczne wystawy i nagrody filatelistyczne w kraju i za granicą, m. in. Genewie, Genui, Rzymie, Sztokholmie, Tokio.

Jest autorem kilkunastu książek, m.in.: "Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16, 20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie", Warszawa 1991; "Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory", Warszawa 1996; "Rozmowy o dialogu", Warszawa 1996; "Biblijny Izrael - dzieje i religia", Gniezno 1998; "Dialog w cieniu Auschwitz", Warszawa 1999; "Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia", Warszawa 2003; "Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych 1978-2003", Warszawa 2003; "Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-2005)", Warszawa 2005; "Bóg, Biblia, Mesjasz", Warszawa 2006, 2007, 2012; "Kościół, Żydzi, Polska", Warszawa 2009, 2010, 2013; "Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy i inne studia", Warszawa 1999; "Trzecia Świątynia w Jerozolimie i inne studia", Warszawa 2012. W sumie ks. prof. Chrostowski jest autorem ponad 2200 publikacji naukowych i popularnonaukowych w Polsce i za granicą.

W roku 2011, z okazji 60. rocznicy urodzin ks. prof. W. Chrostowskiego, Stowarzyszenie Biblistów Polskich wydało poświęconą mu trzytomową księgę pamiątkową.

Ks. prof. Chrostowski jest założycielem i redaktorem naukowym kilku serii wydawniczych, m.in.: "Prymasowska Seria Biblijna”; "Rozprawy i Studia Biblijne”; "Kościół a Żydzi i Judaizm”; "Biblioteka Dialogu”; "Z Biblią przez Życie pod Patronatem Prymasa Polski”.

Był też konsultorem wielu inicjatyw, m.in. konsultantem merytorycznym emisji Narodowego Banku Polskiego, np. "Wielki Jubileusz Roku 2000”, "Historyczne miasta w Polsce" (2005), "Beatyfikacja Jana Pawła II" (2011), „Kanonizacja Jana Pawła II” (2014) oraz konsultantem filmu "Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza (2011) i polskiej wersji filmu "Pasja” Mela Gibsona (2004).

Ponadto ks. prof. Chrostowski był i jest przewodnikiem pielgrzymek, m.in. pierwszej pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Katynia (1989) oraz ponad 100 pielgrzymek i podróży studyjnych do krajów biblijnych.

Otrzymał wiele nagród, odznaczeń i godności, m.in. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1994), Pamiątkowy Pierścień "Golgoty Wschodu” (2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004). Od 2008 r. jest Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości, a od 2012 r. członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Drugim tegorocznym laureatem Nagrody Ratzingera jest prof. Anne-Marie Pelletier, wykładowca kolejno: lingwistyki, literatury porównawczej, a potem Starego Testamentu, Pisma Świętego i antropologii biblijnej na Uniwersytecie Paris X-Nanterre i Uniwersytecie Paris-Est Marne-la-Vallée. Urodzona 13 czerwca 1946 roku, Pelletier została w doktorem habilitowanym literatury (agrégée de lettres) i doktorem religioznawstwa. Na Uniwersytecie Paris X, uczyła także poetyki.

W 1986 roku obroniła na Uniwersytecie Paris VIII-Vincennes doktorat z religioznawstwa i opublikowała go w 1989 roku w serii "Analecta Biblica” Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie pt. Lectures du Cantique des Cantiques, De l’énigme du sens aux figures du lecteur (Odczytania Pieśni nad Pieśniami. Od zagadki sensu do postaci czytelnika).

« 1 2 3 »