Zapisz się na sympozjum o uwielbieniu!

Jak grzyby po deszczu wyrastają nad Wisłą wieczory chwały. O tym, czym jest pozaliturgiczne uwielbienie, debatować będą 15 maja prelegenci konferencji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prof. Aleksander Bańka opowie o uwielbieniu w historii Kościoła, ks. dr hab. Tomasz Szałanda o jego biblijnych podstawach, ks. dr Waldemar Bartocha o związku z liturgią, ks. prof. dr hab. Marek Tatar o jego miejscu w dynamice rozwoju duchowego człowieka, dr Iwona Zielonka o tym, w jaki sposób chwaliła Boga Maryja, Marta Miłuńska o tym, jak ma wyglądać „zdrowe uwielbienie”, o. dr Wit Chlondowski o tym, czy jest ono zagrożeniem, a Karol Sobczyk o jego rysie ekumenicznym.

Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zostaną zebrane w książce.

„Dla środowiska uwielbienia w Polsce trwa czas przełomowy. Istnieje potrzeba ukazania biblijnych i historycznych podstaw pozaliturgicznych form modlitwy uwielbienia, otwarcia teologicznego i naukowego dialogu na jej temat.​ Widzimy, jak kluczową kwestią jest, aby środowisko osób świeckich służących w Kościele uznało potrzebę formalnego umocowania modlitwy uwielbienia pozaliturgicznego w Kościele Katolickim i ją wyraziło" – opowiadają organizatorzy. 

Na sympozjum zapiszesz się tu: www.sympozjum.zapisani.pl
 

« 1 »

Marcin Jakimowicz