Cytat na dziś

Niedziela 12 Marca 2023 r.

Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu (J 4,14)

Poniedziałek 13 Marca 2023 r.

Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4,24)

Wtorek 14 Marca 2023 r.

Nie mówię ci, że (masz wybaczać) aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,22)

Środa 15 Marca 2023 r.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5,19)

Czwartek 16 Marca 2023 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza (Łk 11,23)

Piątek 17 Marca 2023 r.

Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą (Mk 12,29)

Sobota 18 Marca 2023 r.

Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika (Oz 6,4)