Cytat na dziś

Niedziela 5 Marca 2023 r.

Naszego Zbawiciel (...) zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (1 Tm 1,10)

Poniedziałek 6 Marca 2023 r.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni (Łk 6,37)

Wtorek 7 Marca 2023 r.

Największy z was niech będzie waszym sługą (Mt 23,11)

Środa 8 Marca 2023 r.

Kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,28)

Czwartek 9 Marca 2023 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce (Jr 17,5)

Piątek 10 Marca 2023 r.

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić (Mt 21, 45-46a)

Sobota 11 Marca 2023 r.

Trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się (Łk 15,32)