Cytat na dziś

Niedziela 2 Kwietnia 2023 r.

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej (...) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2,6)

Poniedziałek 3 Kwietnia 2023 r.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka
(Iz 42,2-3a)

Wtorek 4 Kwietnia 2023 r.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki
(Ps 71,1)

Środa 5 Kwietnia 2023 r.

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem
(Iz 50,6)

Czwartek 6 Kwietnia 2023 r.

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi (J 13,14)

Piątek 7 Kwietnia 2023 r.

On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami
(Iz 53,12)

Sobota 8 Kwietnia 2023 r.

Wielka Sobota - Milczenie