Słowa najważniejsze

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Niedziela 12 marca 2023

Rozważania
III Niedziela Wielkiego Postu »
Łaska Chrystusa źródłem wody żywej. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - III Niedziela w Wielkim Poście »
Uwzględniają czytania, antyfony mszalne i lokalne zwyczaje.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych na III Niedzielę Wielkiego Postu w Roku A
Spragnieni wody »
Siedem propozycji homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Dar wody żywej »
Garść uwag do czytań na III niedzielę Wielkiego Postu roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Zaspokoić pragnienie. Wideokomentarz »
Biblijne konteksty na III niedzielę Wielkiego Postu roku A... Czytania tej niedzieli koncentrują się wokół symbolu wody.
Dar dla grzeszników »
To nie jest tak, że Bóg czeka na dobre życie człowieka, by dać mu swoje dary. jest dokładnie odwrotnie.
Od słowa do Słowa. 3 Niedziela Wielkiego Postu »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.