Słowa najważniejsze

« » Kwiecień 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Niedziela 2 kwietnia 2023

Rozważania
Niedziela Palmowa »
Chrystus przyjął postać sługi i zbawił nas przez krzyż. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - Niedziela Palmowa »
Uwzględniają czytania, antyfony mszalne i lokalne zwyczaje.
NIEDZIELA PALMOWA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Oddać chwałę Bogu »
Sześć propozycji homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Iść drogą za Jezusem »
Garść uwag do czytań na Niedzielę Palmową roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Drogą posłuszeństwa. Wideokomentarz »
Chrześcijanin wezwany jest, by iść drogą Jezusa. Temu, który Ojcu był posłuszny aż do śmierci.
Ojcze: Amen. Wideokomentarz »
Niedziela Palmowa... Zbawienie przyszło przez krzyż. Czyli przez "tak" Bogu aż do śmierci.
Od słowa do Słowa. Niedziela Palmowa A »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.