Cytat na dziś

Niedziela 25 Grudnia 2022 r.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas [J 1,14]

Poniedziałek 26 Grudnia 2022 r.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony [Mt 10,22]

Wtorek 27 Grudnia 2022 r.

Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne
[1J 1,2]

Środa 28 Grudnia 2022 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności [1J 1,5]

Czwartek 29 Grudnia 2022 r.

Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował [1J 2,6]

Piątek 30 Grudnia 2022 r.

Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem [Kol 3,12-13]

Sobota 31 Grudnia 2022 r.

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów [1J,18]