Cytat na dziś

Niedziela 11 Grudnia 2022 r.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd [Jk 5,9]

Poniedziałek 12 Grudnia 2022 r.

Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło [Lb 24,17]

Wtorek 13 Grudnia 2022 r.

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga [So 3,1-2]

Środa 14 Grudnia 2022 r.

Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko
[Iz 45,7]

Czwartek 15 Grudnia 2022 r.

Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju [Iz 54,10]

Piątek 16 Grudnia 2022 r.

Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić
[Iz 56,1]

Sobota 17 Grudnia 2022 r.

Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! [Rdz 49,8]