Cytat na dziś

Niedziela 4 Grudnia 2022 r.

Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi [Iz 11,5]

Poniedziałek 5 Grudnia 2022 r.

Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić [Iz 35,4]

Wtorek 6 Grudnia 2022 r.

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki [Iz 40,8]

Środa 7 Grudnia 2022 r.

Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona [Iz 40,28]

Czwartek 8 Grudnia 2022 r.

W Nim (Chrystusie Bóg) wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem [Ef 1,4]

Piątek 9 Grudnia 2022 r.

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz [Iz 48, 17]

Sobota 10 Grudnia 2022 r.

Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami! Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą [Ps 80,2-3]