Cytat na dziś

Niedziela 27 Listopada 2022 r.

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu [Rz 13,11]

Poniedziałek 28 Listopada 2022 r.

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie [Mt 8,8]

Wtorek 29 Listopada 2022 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom [Łk 10,21]

Środa 30 Listopada 2022 r.

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim [Mt 4,19-20]

Czwartek 1 Grudnia 2022 r.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!
[Iz 26,4]

Piątek 2 Grudnia 2022 r.

Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie [Iz 29,24]

Sobota 3 Grudnia 2022 r.

Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza [Iz 30,20]