Słowa najważniejsze

« » Grudzień 2022
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Piątek 30 grudnia 2022

Rozważania
Świętej Rodziny z Nazaretu »
Błogosławiony, kto się boi Pana. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - Świętej Rodziny z Nazaretu »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Życie jest misterium »
Danym nam od Boga. Ojciec i matka stają się pośrednikami, którzy nas w nie wprowadzają. Uroczystość Świętej Rodziny, rok A (Syr 3,2–6.12–14; Kol 3,12–21; Mt 2,13–15.19–23)
Święte układy »
Garść uwag do czytań na święto Świętej Rodziny roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Słuchać Boga i rozumu. Wideokomentarz »
Niedziela Świętej Rodziny.... (Rok A oraz B i C według starego lekcjonarza). Nie chodzi o prawa rodziców nad dziećmi czy odwrotnie. Chodzi o autentyczną miłość.
Od słowa do Słowa. Świętej Rodziny A »
O Bogu, o człowieku, o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.