Cytat na dziś

Niedziela 20 Listopada 2022 r.

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości [Kol 1,12]

Poniedziałek 21 Listopada 2022 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy [Ps 24,1]

Wtorek 22 Listopada 2022 r.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli [...] przed obliczem Pana, który już się zbliża [Ps 96, 11-12]

Środa 23 Listopada 2022 r.

Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki [Ap 15,4]

Czwartek 24 Listopada 2022 r.

Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! [Ap 18,9]

Piątek 25 Listopada 2022 r.

I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów [Ap 20,13]

Sobota 26 Listopada 2022 r.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym [Łk 21,36]