Cytat na dziś

Niedziela 13 Listopada 2022 r.

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą [Ml 3,19]

Poniedziałek 14 Listopada 2022 r.

Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości
[Ap 2,4]

Wtorek 15 Listopada 2022 r.

Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami
[Ap 3,5]

Środa 16 Listopada 2022 r.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący Który był i Który jest, i Który przychodzi [Ap 4,8]

Czwartek 17 Listopada 2022 r.

Zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami [Ap 5,9-10]

Piątek 18 Listopada 2022 r.

Weź i połknij ją [książeczkę], a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód [Ap 10,9]

Sobota 19 Listopada 2022 r.

Błogosławiony Pan, Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy [Ps 44,1]