Cytat na dziś

Niedziela 6 Listopada 2022 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją [Łk 20,38]

Poniedziałek 7 Listopada 2022 r.

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu [Łk 17,4]

Wtorek 8 Listopada 2022 r.

Abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie
[Tt 2,11]

Środa 9 Listopada 2022 r.

Fundamentu (...) nikt nie może położyć innego niż ten - który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus [1Kor 3,11]

Czwartek 10 Listopada 2022 r.

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest [Łk 17,20]

Piątek 11 Listopada 2022 r.

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga [2J 9]

Sobota 12 Listopada 2022 r.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu [Ps 112,1]