Cytat na dziś

Niedziela 17 Kwietnia 2022 r.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze [Kol 3,1]

Poniedziałek 18 Kwietnia 2022 r.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon [Mt 28,9]

Wtorek 19 Kwietnia 2022 r.

Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu! [J 20,16]

Środa 20 Kwietnia 2022 r.

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił
[Łk 24,29]

Czwartek 21 Kwietnia 2022 r.

«Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich [Łk 24, 41-43]

Piątek 22 Kwietnia 2022 r.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście» [J 21, 9-10]

Sobota 23 Kwietnia 2022 r.

Rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»
[Mk 16,15]