Cytat na dziś

Niedziela 1 Maja 2022 r.

A oni [...]cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. [Dz 5,41]

Poniedziałek 2 Maja 2022 r.

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. [J 5,36]

Wtorek 3 Maja 2022 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1,12]

Środa 4 Maja 2022 r.

Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, będzie miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. [J 6,40]

Czwartek 5 Maja 2022 r.

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec
[J 6,44]

Piątek 6 Maja 2022 r.

Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]

Sobota 7 Maja 2022 r.

Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego [J 6,68]